Đề Cương Ôn Tập

ĐỀ CƯƠNG

 

  1. 1.    Văn minh Ấn ĐỘ cổ trung đại.

1.1. Sự ra đời và quá trình phát triển của đạo Phật ra cả bên ngoài Ấn Độ

1.2. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự hình thành văn minh Ấn Độ. Thành tựu trong lĩnh vực (văn học , nghệ thuật.. ) cuả văn minh Ấn độ cổ trung đại

1.3. Nêu hoàn cảnh ra đời quá trình phát triển, giáo lý cơ bản và đặc điểm của đạo Hinđu,

1.4. Nêu hoàn cảnh ra đời, quá trình phát triển và giáo lý cơ bản của Phật giáo

  1. 2.    Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại.

2.1. Điều kiện hình thành văn minh Hi lạp La Mã cổ đại

2.2. nêu những thành tựu trong lĩnh vực (văn học, sử học, nghệ thuật…) của Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại

2.3. Sự ra đời, quá trình phát triển và giáo lý cơ bản của đạo Cơ đốc

  1. 3.    Văn minh Trung quốc cổ đại

3.1. Cơ sở hình thành nền văn minh Trung Hoa. Sự hình thành và phát triển của Đạo phật

3.2. Trình bày tư tưởng của Khổng Tử về triết học, đạo đức, chính trị và giáo dục

3.3. Phân tích tính chất chuyên chế của bộ máy nhà nước Trung Quốc thời cổ trung đại.Tính chất chuyên chế đó có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của lịch sử văn minh Trung Quốc?

3.4. Nêu thành tựu nổi bật (Văn học, sử học nghệ thuật…) của văn minh Trung Hoa và ý nghĩa của nó tới sự phát triển của nhân loại?

3.5. Nêu các (Bốn) phát minh về kĩ thuật của văn minh TQ cổ trung đại (Giấy, thuốc súng, la bàn…) và ý nghĩa của nó tới sự phát triển của nhân loại?

  1. Văn minh Ai cập cổ đại

4.1. Điều kiện hình thành và phát triển của nền văn minh Ai Cập.Thành tựu văn minh Ai Cập

4.2. Sự phát triển của văn minh Ai Cập cổ đại? Tại sao tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại không phát triển thành tôn giáo lớn ?

4.3. Thành tựu trong lĩnh vực tôn giáo, nghệ thuật,  chữ viết và văn học của Văn minh Ai cập cổ đại

  1. Văn minh Tây Âu thời trung đại

5.1. Hoàn cảnh lịch sử và hiệu quả của phong trào văn hóa Phục Hưng ở Tây Âu thời trung đại

5.2. Thành tựu trong lĩnh vực (Văn học, sử học nghệ thuật…) của phong trào văn hóa Phục hưng

5.3. Tính chất, ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục hưng

5.4. Nguyên nhân, điều kiện, diễn biến, hiệu quả các phát kiến địa lý

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: