Đề thi tham khảo

ĐỀ 1:

Câu 1 : (4đ)
Có ý kiến cho rằng, hầu hết các loại chữ viết ở Phương Đông cổ đại đều trở thành tử ngữ. Theo Anh (chị) ý kiến trên đúng hay sai? Dựa vào thành tựu chữ viết của nền văn minh Ai Cập cổ đại, hãy chứng minh.

Câu 2 : (5đ)
Khái niệm Phương Đông, Phương Tây thời cổ trung đại ?
Hãy so sánh sự khác nhau cơ bản giữa đặc điểm chung cơ sở hình thành về điều kiện tự nhiên của Phương Đông và Phương Tây thời cổ đại

Câu 3 : Chọn 1 đáp án đúng nhất:
3.1. Tác giả vở bi kịch “Promete bị xiềng” trong văn học Hy Lạp cổ đại là: (0.5đ)
A. Etsin
B. Ơripít
C. Arixtốphan
D. Cơrát

3.2. Thời cổ đại, người Hoa Hạ gọi khối cư dân cư trú ở phía Đông khu vực mình sinh sống là : (0.5đ)
A. Người Nhung
B. Người Địch
C. Người Man
D. Người Di

ĐỀ THI :

Câu 1: (8 điểm)
Anh (Chị) hãy trình bày 4 phát minh lớn về kĩ thuật trong nền văn minh Trung Hoa cổ – trung đại.

Câu 2:Chọn đáp án đúng (2 điểm)
2.1 Tiêu chí hàng đầu xác định một nền văn minh là khi có sự xuất hiện của
A. Con người
B. Chữ viết
C. Nhà nước
D. Cả b và c đều đúng

2.2 Phần lớn biên giới phía Nam của Ai Cập cổ đại tiếp giáp với:
A. Địa Trung Hải
B. Hồng Hải
C. Cao nguyên Nubi
D. Kênh đào Suez

ĐỀ 2:

ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
thời gian làm bài : 75 phút
câu 1(5 đ)
khái niệm phương Đông – phương Tây?Khái quát những điểm khác nhau cơ bản giữa văn minh phương Đông và văn minh phương Tây thời kỳ cổ đại.
câu 2 (5 đ)
Anh (Chị) hãy phân tích những tiền đề, quá trình hình thành và phát triển chữ viết trong nền văn minh Hy Lạp và la Mã cổ đại.

ĐỀ 3:

Thời gian: 75 phút, không sử dụng tài liệu
Câu 1: Khái niệm Phương Đông, Phương Tây thời cổ trung đại. So sánh những điểm khác nhau căn bản trong điều kiện về tự nhiên dẫn đến sự hình thành các nền văn minh Phương Đông và Phương Tây thời cổ đại. (5đ)
Câu 2: Trình bày những nội dung cơ bản trong đường lối trị nước của trường phái Pháp gia trong lịch sử văn minh Trung Hoa. (4đ)
Câu 3: Chọn một đáp án đúng:
3.1 Nhà nước Athen thống nhất chữ viết vào thời gian nào:
a. TK VIII TCN b. TK VII TCN
c. TK III TCN c. TK V TCN
3.2 Trị số Pi=3,16 là thành tựu của nền văn minh:
a. Văn minh Trung Hoa b. Văn minh Lưỡng Hà
c. Văn minh Ai Cập d. Văn minh Ấn Độ

ĐỀ 4:

THỜI GIAN : 75 PHÚT ( Không tham khảo tài liệu)
Câu 1: (5đ)
Có ý kiến cho rằng ” thời cổ đại, các nền văn minh Phương Đông là văn minh sông nước, văn minh nông nghiệp, văn minh khép kín và văn minh đồ đồng”. Theo anh/ chị ý kiến trên đúng/ sai. Hãy chứng minh.
Câu 2: (4đ)
Hãy trình bày những thành tựu về lĩnh vưv5 chữ viết trong nền văn minh Hy Lạp và La Mã thời cổ đại.
Câu 3: (1đ)
Vẽ sơ đồ khái quát về kết cấu xã hội ở Phương Đông thời cổ đại. 

ĐỀ 5:

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Thời gian làm bài: 75 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)


Câu 1 (5 điểm)
Bằng những kiến thức đã học, anh/ chị hãy phân tích những yếu tố làm cho Phương Đông xuất hiện các nền văn minh sớm hơn Phương Tây.

Câu 2: (5 điểm)
Có ý kiến cho rằng: “Hầu hết nhưng thành tựu trong lĩnh vực KHTN của Hy Lạp cổ đại đều có sự kế thừa từ những tri thức KHTN của các nền văn minh Phương Đông cổ đại”. Theo anh/chị ý kiến đó đúng hay sai? Tại sao?

ĐỀ 6:

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Thời gian làm bài: 75 phút (Học viên được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

1. Anh (Chị) hãy phân tích khái quát và so sánh nhữung đặc điểm chung cơ sở về điều kiện tự nhiên giữa các nền văn minh Phương Đông và các nền văn minh Phương Tây thời cổ đại.

2. Anh (Chị) hãy trình bày và phân tích những hệ quả cơ bản của phong trào phát kiến địa lý ở Tây Âu cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: